Právní upozornění

Právní upozornění

konilla.com

STRÁNKY UPRAVUJE:

BH EMPIRE LLC

jejíž sídlo se nachází:

1309 Coffeen Avenue, Sherida, 82801 Wyoming, USA.

Číslo EIN: 30-1267009

Kontaktní informace :

E-mail: hello@konilla.comHOSTITELEM STRÁNEK JE:

Shopify Inc.

126 York St. Ottawa

ON K1N 5T5

CANADA

Telefon: +1-888-746-7439

POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Duševní vlastnictví

Vydavatel je držitelem práv duševního vlastnictví k veškerému obsahu na těchto stránkách. To znamená, že uživatelé stránek nemohou tento obsah stahovat ani kopírovat a vkládat bez výslovného povolení ze zákona nebo vydavatele.

S výhradou práv partnerů je obsah stránek výhradním vlastnictvím Vydavatele a je chráněn francouzskými a mezinárodními zákony týkajícími se duševního vlastnictví. Toto vlastnické právo zahrnuje případně i databáze přítomné na stránkách, které jsou chráněny právem sui generis pořizovatelů databází.

Prvky stránek, ať už jako celek nebo jednotlivě, nesmějí být pod hrozbou trestního stíhání předmětem jakéhokoli užití, transformace, překladu, adaptace, reprodukce, celkového nebo částečného využití, které není výslovně povoleno vydavatelem.

Hypertextové odkazy

Stránky mohou uživatele prostřednictvím hypertextových odkazů nasměrovat na jiné webové stránky téhož Vydavatele nebo třetích stran.

Je na uživateli, aby se seznámil s právními upozorněními těchto stránek a respektoval jejich případné podmínky použití.

Vydavatel nemůže být v žádném případě činěn odpovědným za informace šířené na stránkách, na které odkazují hypertextové odkazy uvedené na jeho stránkách, ani za škody jakéhokoli druhu, které vzniknou zejména v důsledku přístupu na tyto stránky.

Pokud osoba nasměruje své uživatele na tyto stránky, vyhrazuje si vydavatel právo požadovat odstranění hypertextového odkazu, který na tyto stránky odkazuje, pokud se domnívá, že tento odkaz není v souladu s jeho právy a oprávněnými zájmy.