Přeskočit na obsah

Oslavujeme dosažení milníku 100 000 zákazníků

DNEŠNÍ BLESKOVÝ VÝPRODEJ: -50 % SLEVA

Nepřetržitá zákaznická podpora

  Obchodní podmínky

  PŘEHLED

  Tuto webovou stránku provozuje společnost konilla.com. Výrazy "my", "nás" a "naše" se na těchto stránkách vztahují na konilla.com. konilla.com nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

  Kromě toho souhlasíte s našimi Podmínkami zasílání zpráv (https://terms.pscr.pt/legal/shop/konillashop/terms_of_service) a Zásadami ochrany osobních údajů pro zasílání zpráv (https://terms.pscr.pt/legal/shop/konillashop/privacy_policy).

  Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem u nás se zapojujete do naší "Služby" a souhlasíte s následujícími podmínkami ("Podmínky služby", "Podmínky"), včetně těch dodatečných podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo které jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

  Před vstupem na naše webové stránky nebo před jejich používáním si tyto podmínky služby pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část webu nebo jejím používáním vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte na webové stránky přistupovat ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služeb považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služeb.

  Na jakékoli nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do stávajícího obchodu, se rovněž vztahují Podmínky služby. Aktuální verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání webových stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

  Souhlasem s SMS marketingem společnosti Konilla v pokladně a inicializací nákupu nebo přihlášením se k odběru prostřednictvím našich nástrojů pro předplatné souhlasíte se zasíláním opakovaných textových oznámení (pro vaši objednávku, včetně připomenutí opuštěné pokladny), textových marketingových nabídek a transakčních textů, včetně žádostí o recenze od nás, a to i v případě, že je vaše mobilní číslo registrováno na jakémkoli státním nebo federálním seznamu "nevolat". Frekvence zpráv se liší. Souhlas není podmínkou nákupu.
  Pokud si přejete zrušit odběr marketingových textových zpráv a oznámení, odpovězte na jakoukoli námi zaslanou mobilní zprávu slovem STOP nebo použijte odkaz pro odhlášení, který jsme vám poskytli v rámci kterékoli naší zprávy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že alternativní způsoby odhlášení, jako je použití alternativních slov nebo žádostí, nebudou považovány za přiměřený způsob odhlášení. Za službu neúčtujeme žádné poplatky, ale vy jste odpovědní za veškeré poplatky a poplatky spojené s odesíláním textových zpráv, které ukládá váš poskytovatel bezdrátových služeb. Mohou být uplatňovány sazby za zprávy a data.
  V případě jakýchkoli dotazů zašlete textovou zprávu HELP na číslo, ze kterého jste zprávy obdrželi. Pro více informací nás můžete také kontaktovat na adrese hello@konilla.com.
  Máme právo kdykoli změnit jakékoli telefonní číslo nebo krátkou předvolbu, které používáme k provozování služby. V takových případech vás budeme informovat. Souhlasíte s tím, že jakékoli zprávy zaslané na telefonní číslo nebo krátkou předvolbu, které jsme změnili, včetně jakýchkoli požadavků na STOP nebo HELP, nemusí být přijaty a my nebudeme zodpovědní za splnění požadavků uvedených v takových zprávách.
  V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za neúspěšné, opožděné nebo nesprávné doručení jakýchkoli informací zaslaných prostřednictvím služby, za jakékoli chyby v těchto informacích a/nebo za jakékoli kroky, které můžete nebo nemusíte podniknout na základě těchto informací nebo služby.
  Vaše právo na soukromí je pro nás důležité. Na stránkách https://konilla.com/pages/privacy-policy si můžete přečíst naše zásady ochrany osobních údajů a zjistit, jakým způsobem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.


  Náš obchod je hostován na platformě Shopify Inc. Ta nám poskytuje platformu pro online elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

  ODDÍL 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
  Souhlasem s těmito podmínkami služby prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti alespoň ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, nebo že jste dosáhli plnoletosti ve státě nebo provincii, kde máte bydliště, a dali jste nám souhlas s tím, abychom umožnili některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.
  Naše produkty nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
  Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
  Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování služeb.

  ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
  Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu komukoli odmítnout poskytnutí Služby.
  Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditních kartách), může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.
  Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani zneužívat žádnou část služby, používání služby ani přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, jejichž prostřednictvím je služba poskytována.
  Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a neomezují ani jinak neovlivňují tyto podmínky.

  ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ
  Neneseme odpovědnost za to, že informace zpřístupněné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoli spoléhání se na materiály na těchto stránkách je na vlastní riziko.
  Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

  ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN
  Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
  Vyhrazujeme si právo kdykoli službu (nebo jakoukoli její část či obsah) bez předchozího upozornění upravit nebo přerušit její poskytování.
  Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby neneseme vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědnost.

  ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní)
  Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Těchto produktů nebo služeb může být omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami pro vrácení peněz: [ODKAZ NA ZÁSADY VRACENÍ PENĚZ]
  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.
  Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb pro jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli námi nabízených produktů nebo Služeb. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, a to výhradně na základě našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli výrobku nebo Služby učiněná na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno.
  Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve službě.

  ODDÍL 6 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU
  Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených služeb na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního posouzení vypadají, že je zadávají obchodníci, prodejci nebo distributoři.

  Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

  Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách pro vracení peněz.

  ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
  Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme kontrolu ani vliv.
  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k takovým nástrojům poskytujeme "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo s ním související.
  Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste se seznámili s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran, a že s nimi souhlasíte.
  V budoucnu můžeme také prostřednictvím webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů). Na takové nové funkce a/nebo služby se rovněž vztahují tyto Podmínky služby.

  ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
  Určitý obsah, produkty a Služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály třetích stran.
  Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo vyhodnocování obsahu nebo přesnosti a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jiné materiály, produkty nebo Služby třetích stran.
  Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu související s nákupem nebo používáním zboží, Služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Než se pustíte do jakékoli transakce, pečlivě si prostudujte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

  ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
  Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například příspěvky do soutěže) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (dále společně jen "komentáře"), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) platit náhradu za jakékoli komentáře; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
  Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušující duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.
  Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

  ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE
  Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout zde: [ODKAZ NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ].

  ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ
  Na našich stránkách nebo ve službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky).
  Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za důkaz, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

  ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
  Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) nabádat ostatní k provádění nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo internet; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, pharm, pretextingu, spideringu, crawlingu nebo scrapování; (j) k jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

  ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
  Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neručíme za to, že používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
  Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé.
  Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou odstranit nebo kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
  Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám poskytovány prostřednictvím Služby, jsou (s výjimkou případů, kdy to výslovně uvedeme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití, bez jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv.
  V žádném případě nebudou konilla.com, naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, sankčně nahrazované, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jiné, vzniklé v důsledku vašeho používání jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby, nebo za jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty či škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na jejich možnost. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

  ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
  Souhlasíte s tím, že odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti {NÁZEV_WEBSITE_NAME} a naše mateřské společnosti, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance jakýchkoli nároků nebo požadavků, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou z důvodu nebo v důsledku porušení těchto Podmínek služby nebo dokumentů, které jsou v nich uvedeny, nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

  ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
  V případě, že bude některé ustanovení těchto Podmínek služby označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, přičemž takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

  ODDÍL 16 - UKONČENÍ
  Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy.
  Tyto Podmínky služby jsou účinné, dokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete naše služby používat, nebo když přestanete naše stránky používat.
  Pokud podle našeho vlastního uvážení nedodržíte nebo máme podezření, že jste nedodrželi některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data ukončení smlouvy včetně; a/nebo vám podle toho můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

  ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA
  Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek služby, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali.
  Tyto Podmínky služby a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují veškeré předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí Podmínek služby).
  Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek služby nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

  ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
  Tyto podmínky poskytování služeb a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a jsou vykládány v souladu se švýcarským právem.

  ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
  Na této stránce si můžete kdykoli prohlédnout nejaktuálnější verzi Podmínek služby.
  Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich webových stránek nebo služby nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek poskytování služeb znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

  ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE
  Dotazy týkající se Podmínek služby nám zasílejte na adresu hello@konilla.com.
  Naše kontaktní údaje jsou zveřejněny níže:

  Konilla
  hello@konilla.com

  BH Empire LLC

  1309 Coffeen Avenue, Sherida, 82801 Wyoming, USA.
  +1219-215-9500

  Sledování zásilky

  Zaručená spokojenost

  30 dní na vrácení