Přeskočit na obsah

Oslavujeme dosažení milníku 100 000 zákazníků

DNEŠNÍ BLESKOVÝ VÝPRODEJ: -50 % SLEVA

Nepřetržitá zákaznická podpora

  Zásady ochrany osobních údajů

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak konilla.com (dále jen "Stránky" nebo "my") shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje, když navštívíte nebo nakoupíte na Stránkách.

  Kromě toho souhlasíte s našimi Podmínkami zasílání zpráv (https://terms.pscr.pt/legal/shop/konillashop/terms_of_service) a Zásadami ochrany osobních údajů při zasílání zpráv (https://terms.pscr.pt/legal/shop/konillashop/privacy_policy).

  Kontakt

  Pokud máte po prostudování těchto zásad další otázky, chcete získat více informací o našich postupech ochrany osobních údajů nebo chcete podat stížnost, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese owainbowyer@hotmail.com nebo poštou pomocí níže uvedených údajů:

  1309 Coffeen Avenue, Sherida, 82801 Wyoming, USA.
  Shromažďování osobních údajů

  Když navštívíte Stránky, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení, vaší interakci se Stránkami a informace nezbytné pro zpracování vašich nákupů. Další informace můžeme shromažďovat také v případě, že se na nás obrátíte s žádostí o zákaznickou podporu. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů označujeme veškeré informace o identifikovatelné osobě (včetně níže uvedených informací) jako "osobní údaje". Další informace o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme a proč, naleznete v seznamu níže.

      Informace o zařízení
          Účel shromažďování: Přesné načítání stránek pro vás a provádění analýzy používání stránek za účelem optimalizace našich stránek.
          Zdroj shromažďování: Shromažďuje se automaticky při vašem přístupu na naše Stránky pomocí souborů cookie, souborů protokolu, webových majáků, značek nebo pixelů [PŘIDAT NEBO PŘIDAT JINÉ POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ].
          Zveřejnění za obchodním účelem: Sdíleno s naším zpracovatelem Shopify [PŘIDEJTE JINÉ DODAVATELE, S KTERÝMI TYTO INFORMACE SDÍLÍTE].
          Shromážděné osobní údaje: verze webového prohlížeče, IP adresa, časové pásmo, informace o souborech cookie, jaké stránky nebo produkty si prohlížíte, vyhledávané výrazy a způsob interakce se stránkami [PŘIDAT NEBO ZJEDNODUŠIT JINÉ ZJISTITELNÉ ÚDAJE].
      Informace o objednávkách
          Účel shromažďování: poskytování produktů nebo služeb za účelem splnění naší smlouvy, zpracování vašich platebních údajů, zajištění přepravy a poskytnutí faktur a/nebo potvrzení objednávek, komunikace s vámi, prověřování našich objednávek z hlediska možného rizika nebo podvodu, a pokud je to v souladu s preferencemi, které jste nám sdělili, poskytování informací nebo reklamy týkající se našich produktů nebo služeb.
          Zdroj shromažďování: shromážděné od vás.
          Zveřejnění za obchodním účelem: sdíleno s naším zpracovatelem Shopify [PŘIDEJTE JINÉ DODAVATELE, S KTERÝMI TYTO INFORMACE SDÍLÍTE. NAPŘÍKLAD PRODEJNÍ KANÁLY, PLATEBNÍ BRÁNY, APLIKACE PRO PŘEPRAVU A PLNĚNÍ].
          Shromažďované osobní údaje: jméno, fakturační adresa, dodací adresa, platební údaje (včetně čísel kreditních karet [VLOŽTE JAKÉKOLIV JINÉ PŘIJÍMANÉ TYPY PLATEB]), e-mailová adresa a telefonní číslo.
      Informace o zákaznické podpoře
          Účel shromažďování:
          Zdroj shromažďování:
          Zpřístupnění pro obchodní účely:
          Shromážděné osobní údaje: [VLOŽTE JAKÉKOLI DALŠÍ SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE: ÚDAJE, KTERÉ SBÍRÁTE: OFFLINE ÚDAJE, ZAKOUPENÉ MARKETINGOVÉ ÚDAJE/SEZNAMY].
          Účel shromažďování: Poskytování zákaznické podpory.
          Zdroj shromažďování: shromážděné od vás
          Zveřejnění za obchodním účelem: [VLOŽTE VŠECHNY DODAVATELE POUŽÍVANÉ K POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZÁKAZNÍKŮM].
          Shromážděné osobní údaje: [DOPLŇTE JAKÉKOLI ÚPRAVY VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ NEBO DALŠÍ INFORMACE PODLE POTŘEBY].

  [VLOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍL, POKUD JE VYŽADOVÁNO VĚKOVÉ OMEZENÍ].

  Vážíme si vašeho soukromí a informací, které souhlasíte sdílet v souvislosti s naší marketingovou službou SMS. Tyto informace používáme k zasílání textových oznámení (o vaší objednávce, včetně připomínek o opuštěné pokladně), textových marketingových nabídek a transakčních textů, včetně žádostí o recenze z naší strany.
  Naše webové stránky používají soubory cookie ke sledování položek, které jste vložili do nákupního košíku, včetně případů opuštění objednávky. Tyto informace se používají k určení, kdy zaslat zprávy s připomenutím košíku prostřednictvím SMS.

  Nezletilé osoby

  Stránky nejsou určeny pro osoby mladší [VLOŽTE VĚK]. Osobní údaje od dětí záměrně neshromažďujeme. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo Osobní údaje, kontaktujte nás na výše uvedené adrese a požádejte o jejich odstranění.
  Sdílení Osobních údajů

  Vaše Osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb, aby nám pomohli poskytovat naše služby a plnit naše smlouvy s vámi, jak je popsáno výše. Např:

      K provozu našeho internetového obchodu používáme službu Shopify. Více informací o tom, jak společnost Shopify používá vaše Osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.shopify.com/legal/privacy.
      Vaše Osobní údaje můžeme sdílet, abychom vyhověli platným zákonům a předpisům, abychom reagovali na soudní obsílku, příkaz k prohlídce nebo jinou zákonnou žádost o informace, které obdržíme, nebo abychom jinak chránili svá práva.
      [VLOŽTE INFORMACE O DALŠÍCH POSKYTOVATELÍCH SLUŽEB]

  [ZAHRŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST, POKUD POUŽÍVÁTE REMARKETING NEBO CÍLENOU REKLAMU].
  Behaviorální reklama

  Jak je popsáno výše, vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytovali cílenou reklamu nebo marketingová sdělení, o kterých se domníváme, že by vás mohla zajímat. Například:

      [VLOŽIT, POKUD JE TO POUŽITELNÉ] Používáme službu Google Analytics, která nám pomáhá pochopit, jak naši zákazníci stránky používají. Více informací o tom, jak společnost Google používá vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Službu Google Analytics můžete také odhlásit zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
      [VLOŽTE, POKUD POUŽÍVÁTE MARKETINGOVOU APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ SHROMAŽĎUJE INFORMACE O AKTIVITĚ KUPUJÍCÍCH NA VAŠICH STRÁNKÁCH]. Informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a interakci s našimi reklamami na jiných webových stránkách sdílíme s našimi reklamními partnery. Některé z těchto informací shromažďujeme a sdílíme přímo s našimi reklamními partnery a v některých případech prostřednictvím souborů cookie nebo jiných podobných technologií (s čímž můžete v závislosti na své poloze souhlasit).
      [VLOŽTE, POKUD POUŽÍVÁTE SHOPIFY AUDIENCES] Používáme Shopify Audiences, které nám pomáhají zobrazovat reklamy na jiných webových stránkách u našich reklamních partnerů kupujícím, kteří nakoupili u jiných obchodníků Shopify a kteří mohou mít také zájem o naši nabídku. Informace o vašem používání stránek, vašich nákupech a e-mailové adrese spojené s vašimi nákupy sdílíme také se službou Shopify Audiences, jejímž prostřednictvím mohou jiní obchodníci Shopify nabízet nabídky, které by vás mohly zajímat.
      [VLOŽTE DALŠÍ POUŽÍVANÉ REKLAMNÍ SLUŽBY]

  Další informace o tom, jak funguje cílená reklama, najdete na vzdělávací stránce Network Advertising Initiative (dále jen "NAI") na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

  Z cílené reklamy se můžete odhlásit následujícími způsoby:

  [UVEĎTE ODKAZY PRO ODHLÁŠENÍ Z JAKÝCHKOLI POUŽÍVANÝCH SLUŽEB. MEZI BĚŽNÉ ODKAZY PATŘÍ NAPŘ:

      FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
      GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
      BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]

  Kromě toho se můžete z některých těchto služeb odhlásit na portálu Digital Advertising Alliance pro odhlášení na adrese: https://optout.aboutads.info/.
  Používání osobních údajů

  Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, což zahrnuje: nabízení produktů k prodeji, zpracování plateb, odeslání a vyřízení vaší objednávky a informování o nových produktech, službách a nabídkách.

  [ZAHRŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST, POKUD SE VÁŠ OBCHOD NACHÁZÍ V EVROPĚ NEBO POKUD MÁTE ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ].
  Zákonný základ

  V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR"), pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru ("EHP"), zpracováváme vaše osobní údaje na základě následujících zákonných základů:

  [UVEĎTE VŠECHNY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠÍ FIRMY].

      Váš souhlas;
      Plnění smlouvy mezi vámi a webem;
      Dodržování našich zákonných povinností;
      Ochrana vašich životně důležitých zájmů;
      plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
      Pro naše oprávněné zájmy, které nepřevažují nad vašimi základními právy a svobodami.

  Uchovávání

  Když prostřednictvím Stránek zadáte objednávku, uchováme vaše osobní údaje pro naše záznamy, pokud a dokud nás nepožádáte o jejich vymazání. Více informací o vašem právu na výmaz naleznete v části "Vaše práva" níže.
  Automatické rozhodování

  Pokud jste rezidentem EHP, máte právo vznést námitku proti zpracování založenému výhradně na automatizovaném rozhodování (které zahrnuje profilování), pokud má toto rozhodování pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýká.

  My se [NEPODÍLÍME/NEPODÍLÍME] na plně automatizovaném rozhodování, které má právní nebo jinak významný dopad, s využitím údajů zákazníků.

  Náš zpracovatel Shopify používá omezené automatizované rozhodování za účelem prevence podvodů, které na vás nemá právní nebo jinak významný dopad.

  Mezi služby, které zahrnují prvky automatizovaného rozhodování, patří např:

      Dočasný blacklist IP adres spojených s opakovanými neúspěšnými transakcemi. Tato černá listina přetrvává po malý počet hodin.
      Dočasná černá listina kreditních karet spojených s IP adresami na černé listině. Tato černá listina přetrvává po malý počet dní.

  Prodej osobních údajů

  [TENTO ODDÍL ZAHRŇTE, POKUD VÁŠ PODNIK PODLÉHÁ KALIFORNSKÉMU ZÁKONU O OCHRANĚ SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ A PRODÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE VE SMYSLU KALIFORNSKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ].

  Naše stránky prodávají osobní údaje, jak jsou definovány v Kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 ("CCPA").

  [Vložte:

      kategorie prodávaných informací;
      PŘI POUŽÍVÁNÍ AUDIENCÍ SHOPIFY: informace o vašem používání Stránek, vašich nákupech a e-mailové adrese spojené s vaším nákupem.
      pokyny, jak se z prodeje odhlásit;
      zda váš podnik prodává informace o nezletilých osobách (mladších 16 let) a zda k tomu získáváte souhlasné vyjádření;
      pokud poskytujete finanční pobídku k prodeji informací, uveďte informace o tom, jaká je tato pobídka].

  Vaše práva

  [POKUD SE VÁŠ OBCHOD NACHÁZÍ V EVROPĚ NEBO POKUD MÁTE ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ, ZAHRŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST]
  GDPR

  Pokud jste rezidentem EHP, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. [NEBO VLOŽTE ALTERNATIVNÍ POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSTUP, VÝMAZ, OPRAVU A PŘENOSITELNOST].

  Vaše Osobní údaje budou nejprve zpracovány v Irsku a poté budou předány mimo Evropu k uložení a dalšímu zpracování, včetně Kanady a Spojených států. Další informace o tom, jak je předávání údajů v souladu s nařízením GDPR, naleznete v dokumentu GDPR Whitepaper společnosti Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.


  KALIFORNSKÝ ZÁKON O OCHRANĚ SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ (CCPA)

  Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme (známé také jako "právo na informace"), na jejich přenos do nové služby a na žádost o opravu, aktualizaci nebo vymazání vašich osobních údajů. Pokud chcete tato práva uplatnit, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. [NEBO VLOŽTE ALTERNATIVNÍ POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSTUP, VÝMAZ, OPRAVU A PŘENOSITELNOST].

  Pokud chcete určit oprávněného zástupce, který bude tyto žádosti podávat vaším jménem, kontaktujte nás na výše uvedené adrese.
  Soubory cookie

  Soubor cookie je malé množství informací, které se při návštěvě našich stránek stáhne do vašeho počítače nebo zařízení. Používáme řadu různých souborů cookie, včetně funkčních, výkonnostních, reklamních a souborů cookie sociálních médií nebo obsahu. Soubory cookie zlepšují vaše prohlížení stránek tím, že umožňují webu zapamatovat si vaše akce a preference (například přihlášení a výběr regionu). To znamená, že tyto informace nemusíte znovu zadávat při každém návratu na web nebo při procházení z jedné stránky na druhou. Soubory cookie také poskytují informace o tom, jak lidé webové stránky používají, například zda je navštěvují poprvé nebo zda jsou častými návštěvníky.

  K optimalizaci vašich zkušeností na našich stránkách a k poskytování našich služeb používáme následující soubory cookie.

  [Nezapomeňte si tento seznam zkontrolovat s aktuálním seznamem souborů cookie společnosti Shopify v obchodním domě: https://www.shopify.com/legal/cookies ].
  Soubory cookie nezbytné pro fungování obchodu
  Název Funkce Doba trvání
  _ab Používá se v souvislosti s přístupem do administrace.     2y
  _secure_session_id Používá se v souvislosti s navigací přes výlohu obchodu.     24h
  _shopify_country Používá se v souvislosti s pokladnou. session
  _shopify_m Používá se pro správu nastavení soukromí zákazníků.     1y
  _shopify_tm Používá se pro správu nastavení soukromí zákazníků.     30min
  _shopify_tw Slouží ke správě nastavení ochrany osobních údajů zákazníků.     2w
  _storefront_u Slouží k usnadnění aktualizace informací o účtu zákazníka.     1min
  _tracking_consent Předvolby sledování.     1y
  c Používá se v souvislosti s pokladnou.     1y
  cart Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.     2w
  cart_currency Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.     2w
  cart_sig Používá se v souvislosti s pokladnou.     2w
  cart_ts Používá se v souvislosti s pokladnou.     2w
  cart_ver Používá se v souvislosti s nákupním košíkem.     2w
  checkout Používá se v souvislosti s pokladnou.     4w
  checkout_token Používá se v souvislosti s pokladnou.     1y
  dynamic_checkout_shown_on_cart Používá se v souvislosti s pokladnou.     30min
  hide_shopify_pay_for_checkout Používá se ve spojení s checkoutem. session
  keep_alive Používá se v souvislosti s lokalizací kupujícího.     2w
  master_device_id Používá se v souvislosti s přihlášením obchodníka.     2y
  previous_step Používá se v souvislosti s pokladnou.     1y
  remember_me Používá se v souvislosti s pokladnou.     1y
  secure_customer_sig Používá se v souvislosti s přihlášením zákazníka.     20y
  shopify_pay Používá se v souvislosti s pokladnou.     1y
  shopify_pay_redirect Používá se v souvislosti s pokladnou.     30 minut, 3w nebo 1y v závislosti na hodnotě.
  storefront_digest Používá se ve spojení s přihlášením zákazníka.     2y
  tracked_start_checkout Používá se ve spojení s pokladnou.     1y
  checkout_one_experiment Používá se v souvislosti s pokladnou. session
  Reportování a analytika
  Název Funkce Doba trvání
  _landing_page Sledování vstupních stránek.     2w
  _orig_referrer Sledování vstupních stránek.     2w
  _s Analytika Shopify.     30min
  _shopify_d Shopify analytics. session
  _shopify_s Shopify analytics.     30min
  _shopify_sa_p Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.     30min
  _shopify_sa_t Analytika Shopify týkající se marketingu a doporučení.     30min
  _shopify_y Analytika Shopify.     1y
  _y Analytika Shopify.     1y
  _shopify_evids Shopify analytics. session
  _shopify_ga Shopify a Google Analytics. session  Doba, po kterou soubor cookie zůstane v počítači nebo mobilním zařízení, závisí na tom, zda se jedná o "trvalý" nebo "relační" soubor cookie. Soubory cookie relace trvají, dokud nepřestanete prohlížet stránky, a trvalé soubory cookie trvají, dokud nevyprší jejich platnost nebo dokud nejsou smazány. Většina souborů cookie, které používáme, jsou trvalé a jejich platnost vyprší od 30 minut do dvou let od data jejich stažení do vašeho zařízení.

  Soubory cookie můžete kontrolovat a spravovat různými způsoby. Mějte prosím na paměti, že odstranění nebo zablokování souborů cookie může mít negativní dopad na vaše uživatelské prostředí a části našich webových stránek již nemusí být plně přístupné.

  Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, ale můžete si zvolit, zda chcete soubory cookie přijímat, nebo ne, prostřednictvím ovládacích prvků prohlížeče, které často najdete v nabídce "Nástroje" nebo "Předvolby" prohlížeče. Další informace o tom, jak upravit nastavení prohlížeče nebo jak soubory cookie blokovat, spravovat či filtrovat, naleznete v souboru nápovědy prohlížeče nebo na stránkách, jako je například: www.allaboutcookies.org.

  Kromě toho upozorňujeme, že blokování souborů cookie nemusí zcela zabránit tomu, jak sdílíme informace s třetími stranami, například s našimi reklamními partnery. Chcete-li uplatnit svá práva nebo se odhlásit od určitého využití vašich informací těmito stranami, postupujte podle pokynů v části "Behaviorální reklama" výše.
  Nesledovat

  Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k tomu, že v odvětví neexistuje jednotná dohoda o tom, jak reagovat na signály "Do Not Track", neměníme naše postupy shromažďování a používání dat, pokud takový signál z vašeho prohlížeče zjistíme.
  Změny

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny našich postupů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů.
  Stížnosti

  Jak je uvedeno výše, pokud chcete podat stížnost, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou pomocí údajů uvedených výše v části "Kontakt".

  Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů nebo na náš dozorový úřad zde: [Přidejte kontaktní údaje nebo webovou stránku orgánu pro ochranu údajů ve vaší jurisdikci. Například: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

  Naposledy aktualizováno: 2022-10-09 11:31:00

  Sledování zásilky

  Zaručená spokojenost

  30 dní na vrácení